18/3/09

ματίσεις & σόκορα

Η μάτιση - σόκορο- των μαδερίων της τσάπας. Οι προκιές ακόμη αζουμπάριστες.

άποψη της πλώρης - εσωτερικά- λειπουν ακόμη τα τουφέκια και κάποια λίγα ριπίδια.

Για να έρθει το ένα μαδέρι να εφαρμόσει με το άλλο θέλει "βίδα και νταβίδι"...λέει συνεχώς ο καπτά Σταύρος.
Διακρίνεται το κάψιμο του ξύλο από το καμινέτο .

Δεν υπάρχουν σχόλια: